Hücre Bölünmesi

Üreme canlıları cansızlardan ayıran özelliklerdendir. Canlılığın devamı hücrelerin üremesine yani hücrelerin bölünmesine bağlıdır.

Hücrelerin bölünme nedenleri;

1.Üreme      2.Büyüme       3.Yenilenme ve onarım

Hücrelerin bölünme hızları canlıdan canlıya farklılık gösterdiği gibi aynı canlının farklı dokularında da farklılık gösterir. Hücrelerin bölünme hızındaki  değişikliklerin nedenleri;

1.Hücrelerin bulundukları yer

2.Hücrelerin yaşama süresi

3.Hücrelerin özellikleri

4.Hücrelerin görevleri

Kemik iliği hücrelerinde, bağırsak epitel hücrelerinde, deri hücrelerinde bölünme hızlıdır. Karaciğer hücrelerinde ise gerektiğinde hücre bölünmesi gerçekleşirken, olgunlaşmış sinir hücreleri ve retina hücrelerinde bölünme gerçekleşmez.

Hücre bölünmesi bir hücrelilerde üremeyi sağlarken, çok hücreli canlılarda büyümeyi sağlar.

Hücre bölünmesi öncesinde hücrede birtakım değişiklikler meydana gelir. En önemli değişiklik DNA’nın kendini eşlemesi (replikasyon) dir.

HÜCRE DÖNGÜSÜ

Bir hücre bölünmesinin başlangıcından diğer hücre bölünmesinin başlangıcına kadar geçen zaman aralığı HÜCRE DÖNGÜSÜdür. Hücre döngüsü süresi hücreden hücreye değişir.

İNTERFAZ EVRESİ + MİTOTİK EVRE = HÜCRE DÖNGÜSÜ

                                         

MİTOTİK EVRE = ÇEKİRDEK BÖLÜNMESİ(KARYOKİNEZ)+ SİTOPLAZMA BÖLÜNMESİ (SİTOKİNEZ)