Bitkiler Alemi

*Ototrof canlılardır.

*Hücre yapısı; 

     ökaryot yapılıdır.

     kloroplast bulunur.(tam parazit türlerde kloroplast bulunmaz.)

     hücre duvarı selüloz yapılıdır.

     gelişmiş bitkilerde sentrozom bulunmaz.

*3 grupta incelenir.

  1.Damarsız Tohumsuz Bitkiler

  2.Damarlı Tohumsuz bitkiler

  3.Tohumlu Bitkiler

Damarsız Tohumsuz Bitkiler

Nemli yerlerde yaşarlar.

İletim demetleri yoktur.

Tohum, çiçek ve meyve görülmez.

Kök,gövde ve yaprak görülmez.

Kök yerine rizoitler bulunur.Rizoitler ile yüzeye tutunurlar.

Eşeyli ve eşeysiz üreme birlikte gerçekleşir.(Metagenez) 

Üremeleri suya bağımlı gerçekleşir.

Karayosunları ve ciğer otları bu gruba dahildir.

        

                  Karayosunu                                                           Ciğerotu

 

Damarlı Tohumsuz Bitkiler

İletim demetleri bulunur.

Kök, gövde ve yaprak görülür.

Rizom gövde bulunur. 

Tohum, çiçek ve meyve görülmez.

Eşeyli ve eşeysiz üreme birlikte gerçekleşir.(Metagenez)

Eğrelti otu, at kuyruğu ve kibrit otu bu gruba dahildir.

                  

              Eğrelti otu                                                           At kuyruğu                                                Kibrit otu