Bir Bilim Olarak Biyoloji

Biyoloji Bilimi

Biyoloji canlıları inceleyen bilimdir.

Canlıların yapısını, işlevini, birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla ilişkilerini inceler. 

Biyoloji bilimi insanların kendilerini ve yaşadıkları doğayı tanıma merakından doğmuştur.

Mikroskobun keşfiyle biyoloji bilimi daha da hız kazanmıştır.Günümüzde bilimsel çalışmalar hızla devam etmektedir.

Biyolojinin Bölümleri

Biyoloji alanında bilgi birikiminin artması sonucunda çalışmaların daha kolay yapılabilmesi için alt dallara ayrılmıştır.Bunlar kısaca;

1.Zooloji: Hayvanları inceler.

       Entomoloji:Böcekleri inceler.

       Ornitoloji:Kuşları inceler.     

2.Botanik:Bitkileri inceler.

3.Anatomi: Canlıların yapısını inceler.

4.Fizyoloji: Canlıların yapısını oluşturan organların işlevini inceler.

5.Histoloji: Dokuları inceler.

6.Mikrobiyoloji: Mikroskobik canlıları inceler.

       Viroloji:Virüsleri inceler.

       Bakteriyoloji:Bakterileri inceler.

       Mikoloji:Mantarları inceler.

       Parazitoloji: Parazit canlıları inceler.

7.Morfoloji: Canlıların dış görünüşlerini inceler.

8.Embriyoloji:Canlıların gelişimini inceler.

9.Sitoloji:Hücreleri inceler.

10.Ekoloji:Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkisini inceler.

11.Genetik:Canlıların kalıtsal özelliklerini inceler.

12.Taksonomi: Canlıları sınıflandırır.

13.Moleküler Biyoloji:Canlıların oluştuğu molekülleri ve bu moleküllerin özelliklerini inceler.

14.Biyokimya:Canlıların yapısındaki kimyasal maddeleri ve tepkimelerini inceler.

15.Evolusyon:Canlıların milyonlarca yıl içinde geçirdikleri değişimleri ve tür oluşumunu inceler.

16.Biyoteknoloji:Canlıların teknolojide kullanılmasını inceler. 

Biyoloji Biliminin Uygulama Alanları 

Sağlık Bilimleri( tıp,eczacılık,diş hekimliği), tarım(ziraat,ormancılık), gıda (gıda mühendisliği, beslenme ve diyetisyenlik ), hayvancılık (veterinerlik, su ürünleri ),

moleküler biyoloji (biyoteknoloji, gen mühendisliği, moleküler biyoloji) gibi alanlarda biyoloji biliminin bilgi birikiminden yararlanılmaktadır.

Bilim nedir?

Bilim sistematik bir şekilde doğada meydana gelen olayları gözlemlemek ve bu olayları deneylerle test edip bilgi elde etme faaliyetleridir.

Bilim doğal olayların "neden"lerini araştırır.

Bilimsel bilgi;
 
-Somut kanıtlarla desteklenebilmelidir.
 
-Sınanabilir olmalıdır.
 
-Diğer bilim insanlarının sorgulamasına ve kontrolüne açık olmalıdır.
 
-Değişime açık olmalıdır.
 
-Nesnel olmalıdır.
 
BİLİM İNSANLARININ ÖZELLİKLERİ
-Tarafsız olmalı              -İyi bir gözlemci olmalı                -Meraklı olmalı
 
-Kararlı olmalı               -Akılcı hareket etmeli                   -Sabırlı olmalı
 
-Şüpheci olmalı             -Yenilikçi olmalı                           -Hayal gücünü kullanabilmeli
 
-Özgün düşünebilmeli