Bitkilerde Madde Taşınması

Bitkiler, su ve suda çözünmüş mineral tuzlarını topraktan kökleri ile alır ve bitkinin diğer kısımlarına iletir.
Topraktan alınan su, bitkilerde gerçekleşen fotosentezde kullanılır.
Epidermis hücrelerinin toprak içine doğru 
oluşturduğu yapılara emici tüyler denir.
Emici tüyler yüzey alanını artırdığı için su ve mineral emilimini artırır.