Mantarlar Alemi

Genel Özellikleri

-Ökaryotik hücreye sahiptirler.

-Karada,tatlı sularda ve nadiren tuzlu sularda yaşarlar.

-Mantar hücrelerinde kamçı ve sil bulunmaz.

-Hücre duvarı vardır ve hücre duvarı KİTİN yapılıdır.

-Kloroplast bulundurmazlar.

-Saprofit ve parazit yaşarlar.

-Çoğunluğu HİFsi bir yapıya sahiptir.Hifler ince uzun yapılıdır.Yanyana gelerek MİSEL , miseller yan yana gelerek TALLUS yapısını oluşturur.

-Besin maddesi olarak yağ ve glikojen depolar.

-Parazit olan mantarlar hastalıklara neden olur.

-Eşeyli ve eşeysi,z üremenin birbirini takip ettiği yaşam döngüsü bulunur.

MANTAR ÇEŞİTLERİ

1)KÜF MANTARLARI

-Eşeysiz üreme sporla,eşeyli üreme gametlerle yapılır.

-Miselyum  iyi gelişmiştir.

-Çok çekirdekli bir görünüme sahiptirler.

-Saprofit ve parazit olarak yaşarlar

  MAYA MANTARLARI

 -Tomurcuklanma ya da bölünerek ürerler.

-Oksijenli ve oksijensiz solunum yapan türler bulunur.

-Hamurun mayalanmasında , alkollü içeceklerin fermantasyonunda kullanılırlar.KA

L