Akıllı Tahta Ders Anlatım Föyleri

 

9.SINIF 10.SINIF 11.SINIF 12.SINIF TYT-AYT

C.Ortak Özellikleri

 Mitoz Bölünme  Canlılık ve Enerji  Nükleik Asitler Canlıların Ortak Özellikleri
İnorganik Bileşikler  Eşeysiz Üreme  Fotosentez  Protein Sentezi İnorganik Bileşikler
   Mitoz Bölünme  Kemosentez  Fotosentez-Kemosentez Organik Bileşikler
Karbonhidratlar  Eşeyli Üreme  Solunum  Solunum
Enzimler
Yağlar (Lipitler)  Mayoz Bölünme  Dokular  Bitkilerin Yapısı Hücrenin Yapısı
Proteinler  İnsanda Üreme  Sinirler ve Hormonlar  Bitkilerde Büyüme ve Hareket Hücrede Madde Alışverişi
Vitaminler  Büyüme ve Gelişme  Destek ve Hareket Sistemi  Bitkilerde Madde Taşınması Sınıflandırma ve Canlılar Alemi
Enzimler

 Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik

 Sindirim Sistemi  Bitkilerde Eşeyli Üreme Ekoloji
Nükleik Asitler  Modern Genetik Uygulamaları  Dolaşım Sistemleri  Canlı ve Çevre
Fotosentez ve Kemosentez
Hücre ve yapısı

 Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri

 Solunum Sistemi   Hücre Solunumu
   Canlılarda Beslenme Şekilleri  Boşaltım Sistemi   Mitoz ve Eşeysiz Üreme

Hücrede Madde Alışverişi

 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı

 Davranış   Mayoz ve Eşeyli Üreme
Sınıflandırma  Madde Döngüleri     Ekosistem ve Madde Döngüleri
Bakteriler  Biyomlar     Bitki Biyolojisi
Arkeler       Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
Protistalar       Kalıtım ve Gen Mühendisliği
Mantarlar       Sindirim ve Solunum
Bitkiler       Dolaşım ve Boşaltım
Hayvanlar       Destek ve Hareket
Biyolojik Çeşitlilik       Denetleme ve Düzenleme
Çevre Kirliliği       Üreme ve Gelişme
        Davranış
        Hayatın Başlangıcı
        Çevrenin Korunması