Mitoz Bölünme

 MİTOZ BÖLÜNME

Kromozom sayısının değişmediği bölünme şeklidir.

n,2n,3n kromozomlu hücrelerde gerçekleşir.

Bölünme sonucu kromozom sayısının aynı olduğu 2 hücre oluşur.

Kalıtsal çeşitliliğe neden olmaz.

 İnterfaz Evresi:

Hücrede büyüme ve hacim artışı olur.

v      Organel sayısı artar.

v      Sentriyol eşlenmesi görülür.

v      Replikasyon gerçekleşir.

v      ATP sentezi ve protein sentezi hızlanır.

   MİTOTİK EVRE (M):

 A)ÇEKİRDEK BÖLÜNMESİ (KARYOKİNEZ) :

v             4 evreden oluşur.

   PROFAZ

 • Kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur.
 • Kromatitler sentromerle birbirine tutunur.
 • Sentromerde kromatitler üzerinde KİNETOKOR bulunur.
 • Sitoplazmada iğ iplikleri oluşur. İğ iplikleri kinetokorlara bağlanır.
 • Çekirdekçik kaybolur, çekirdek zarı erir, sentriyoller kutuplara doğru çekilir.

   METAFAZ

 • Sentriyoller zıt kutuplardadır.
 • Kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine dizilir.(Metafaz plağı)
 • Kromozomların en belirgin olduğu evredir.

   ANAFAZ

 • Kardeş kromatitler birbirinden ayrılır.
 • Sentromerlerin ikiye bölünmesiyle kardeş kromatitler kutuplara doğru hareket eder.
 • Kardeş  kromatitlere artık kromozom adı verilir.
 • Sonunda hücrenin her iki kutbunda aynı sayıda kromozom bulunur.

   TELOFAZ

 • Kromozomlar kromatin iplik şekline dönüşür.
 • Çekirdek zarı oluşur ve çekirdekçik belirginleşir.
 • İğ iplikleri kaybolur.
 • Mitotik bölünme sonlanmış olur.

  B) SİTOPLAZMA BÖLÜNMESİ (SİTOKİNEZ):

v          Bitki ve hayvan hücrelerinde farklılık gösterir.

v          Hayvan hücrelerinde boğumlanarak, bitki hücrelerinde ara plak (orta lamel) oluşumu ile sitoplazma bölünür.

v          Paramesyum ve memeli çizgili kas hücrelerinde sitoplazma bölünmesi gerçekleşmediği için bu hücrelerde birden fazla çekirdek bulunur.

  Bitki ve hayvan hücrelerinde çekirdek bölünmesi aynıdır. Sitoplazma bölünmesi farklıdır.